Salgsbetingelser

tivioactive er en distributør av produkter innenfor sport, utendørs og aktivitet. Ønsker du å selge våre supre produkter? Ta kontakt med oss.

For å handle som forhandler i vår nettbutikk, må firmaet allerede være registrert som kunde hos oss i vårt regnskapssystem (ERP-system). Dette blir du gjennom å sende en mail til forhandler@tivioactive.com.

Nye forhandlere vil bli gjenstand for kredittgodkjenning og vi praktiserer forhåndsbetaling på de første ordrene. Deretter går det over til 30 dagers betalingsfrist på ordrene, ref. generelle betingelser.

Generelle betingelser.

 1. TILBUD
  Skriftlig tilbud er generelt gyldig i 30 dager fra tilbudsdato med forbehold om at det er varer på lager,
  med mindre annet er spesifisert i tilbudet.
 2. ORDRE
  Ordre på lagervarer er notert og bekreftet når ordrebekreftelse er sendt kjøper, fortrinnsvis pr. e-post.
  Kjøper plikter og kontrollere at den noterte ordre er i overensstemmelse med det avtalte. I motsatt
  fall må det gis beskjed uten ugrunnet opphold.
 3. SALGSPANT
  Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen, inkl. renter og omkostninger, er fullt
  betalt, i.h.t. pantelovens §§ 3-14 og 3-22.
 4. FORCE MAJEURE OG ANDRE HINDRINGER – ANNULLERING AV ORDRE
  Hvis det foreligger manglende eller mangelfull levering som skyldes forhold som selger ikke er herre
  over, kan selger helt eller delvis annullere salget eller utsette leveringen. Selger er i så fall ikke pliktig
  til å levere erstatningsvarer.
 5. FORSINKELSE
  Selger er ikke ansvarlig for leveringstidspunkt hvis ikke annet er avtalt spesielt, og heller ikke
  ansvarlig for følgeskader ved forsinket leveranse da vi kun formidler frakt. Forsinkelse gir ikke kjøper
  anledning til å annullere, med mindre forsinkelsen skyldes forhold selger har kontroll over.
 6. REKLAMASJON
  Kjøper/mottaker plikter å kontrollere/undersøke varene straks ved mottagelse for å kontrollere
  eventuelle feil eller mangler og umiddelbart melde dette skriftlig til selger. Reklamasjon som skyldes
  skade påført ved transport skal umiddelbart angis skriftlig til fraktfører ved påføring på fraktseddel.
  Annen reklamasjon må avgis skriftlig til selger innen 8 dager fra mottak med angivelse av
  reklamasjon grunn og omfang. I motsatt fall anses varen som godtatt. Varer som det reklameres på
  må oppbevares forsvarlig og stilles til selgers disposisjon uten å være videre bearbeidet. Varene skal
  ikke returneres til selger uten forutgående avtale. Reklamasjon gir ikke rett til å holde betaling av
  faktura tilbake. tivioactive dekker ikke følgeskade som oppstår som følge av manglene
  kontroll av varene selv om reklamasjonen på produktet tas til følge. Dette gjelder også feil bruk eller
  montering.
 7. PRIS- OG LEVERINGSBETINGELSER
  Alle priser er å forstå opplastet selgers lager når annet ikke er avtalt. Kjøper overtar risikoen fra
  samme tidspunkt. Dette gjelder selv om selger arrangerer og legger ut for frakt til kjøper. Alle priser er eks. MVA.
 8. BETALINGSBETINGELSER
  Fakturadato er lik leveringsdato. Forfall er 30 dager fra fakturadato, med mindre annet er avtalt. Etter forfall beregnes morarenter etter de til enhver tid gjeldende satser.
 9. ERSTATNING
  Ved feil eller mangler har selger rett til å levere erstatningsvarer eller gi prisavslag. Feil som følge av
  feil bruk er selger uvedkommende. Selgers ansvar
  begrenser seg i alle tilfelle til varens verdi.
 10. RETUR AV VARER
  Varer som det avtales retur av (avtales i hvert enkelt tilfelle), selv om det ikke er pga. reklamasjon,
  skal returneres i uåpnet original emballasje. En returavgift på 20 % av kjøpesummen pluss
  returomkostninger påløper kjøper.
EnglishNorwegian